نازل پنجه ای

نمایش دادن همه 5 نتیجه

 • نازل پنجه ای 2 اینچ آلومینیومی
  236,600 تومان

  نازل پنجه ای ۲ اینچ آلومینیومی آبنما و فواره با نازل برنجی

 • نازل پنجه ای 3/4 اینچ آلومینیومی
  نازل پنجه ای
  55,770 تومان

  نازل پنجه ای ۳/۴ اینچ آلومینیومی با نازل برنجی

 • فواره پنجه ای 1 اینچ آلومینیومی نازل برنجی
  نازل پنجه ای
  290,680 تومان

  نازل پنجه ای آبنما فینگری | فواره انگشتی ۱ اینچ آلومینیومی

 • نازل پنجه ای 1 اینچ آلومینیومی
  160,550 تومان

  نازل پنجه ای دو ردیفه ۱ اینچ آلومینیومی

 • فواره پنجه ای 2 اینچ آلومینیومی نازل برنجی
  343,070 تومان

  نازل پنجه ای فینگری انگشتی – فواره پنجه ای ۲ اینچ آلومینیومی