تیوپ منبع تحت فشار یورومکس

درباره تیوپ منبع تحت فشار یورومکس Euromax

شرکت ما، شامل محصولات لاستیکی و قطعات، با تولید و فروش خدمات در سال 1976 تاسیس شد،
تمامی محصولات ما با دستگاه اصلی Rheometry و تست با مواد اولیه در آزمایشگاه با قابلیت خواص مکانیکی زیر ارائه شده است.
رئومتر
طرح
هوای گرم کوره (OVEN)
تست کشش
تست ازدیاد طول
تست ریزش
تست سایش
کیت سنجش تراکم
اندازه گیری سختی
تست عمر تیوپ
آزمایش تغییر شکل دائمی

هدف ما

استفاده از آخرین تکنولوژی و با هدف ارائه بهترین محصولات و جذب رضایت مشتری در اولویت ما می باشد.

محصولات یورومکس euromax

تیوپ منبع تحت فشار 100-80 لیتری منگوله دار یورومکس
تیوپ منبع تحت فشار 100/150-80 لیتری سوراخ دار یورومکس
تیوپ منبع تحت فشار 100/150-80 لیتری یورومکس
تیوپ منبع تحت فشار 1500-1000 لیتری یورومکس
تیوپ منبع تحت فشار 200-150 لیتری یورومکس
تیوپ منبع تحت فشار 24 لیتری یورومکس
تیوپ منبع تحت فشار 300-200 لیتری یورومکس
تیوپ منبع تحت فشار 50-35 لیتری یورومکس
تیوپ منبع تحت فشار 60/80-50 لیتری یورومکس
تیوپ منبع تحت فشار 750-500 لیتری یورومکس

اطلاعات بیشتر ...

نمایش دادن همه 9 نتیجه