الکتروموتور ضد انفجار

فیلـتر

نمایش دادن همه 9 نتیجه

الکتروموتور ضد انفجار چیست

در جواب به سوال الکتروموتور ضد انفجار چیست باید گفت در این الکتروموتور های ضدانفجار اگر جرقه یا احتراقی صورت گیرد، به هیچ وجه به خارج الكتروموتور انتشار نمی یابد و باعث احتراق در محیط نمی گردد.

بنابراین الکتروموتور های ضد انفجار در محیط هایی که گاز ها و مایعات قابل اشتعال وجود دارد به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.

.
محیط های انفجاری و الکتروموتور های ضدانفجار
در مورد طبقه بندی فضاهای عملیاتی صنایع، از نظر احتمال آتش سوزی و انفجار دو استاندارد در سطح جهانی مطرح است كه عبارتند از:
1. استاندارد ملی برق آمریكا (NEC)
2. استاندارد بین المللی (IEC )  اروپایی و اكثر كشورهای جهان
.

استاندارد ملی برق آمریکا (NEC)
در این استاندارد فضاهای صنعتی بر حسب نوع مواد آتش زا به سه رده به نام Class با توضیحات زیر تقسیم بندی می شوند:
Class1 : محیطی كه در آن گازهای قابل اشتعال وجود دارد ، مثل : تاسیسات نفتی.
Class2 : محیطی كه در آن غبارهای قابل اشتعال از قبیل غبار ذغال سنگ، غبار منیزیم، آلومینیوم و … وجود دارد.
Class3 : محیطی است كه در آن فیبرهای قابل اشتعال مانند: پنبه، كنف، براده های چوب و … وجود دارد.
NEC هر یک از Class های فوق را برحسب احتمال آتش سوزی به دو بخش  كه هر كدام را یک Division می نامند تقسیم می كند .

توضیح هر Division به شرح زیر است :

Class1Division1 : شامل فضاهایی است كه در شرایط عادی بهره برداری از تجهیزات، گازها یا بخارات قابل اشتعال در فضا پراكنده شوند.
Class1Division2 : شامل فضاهایی است كه در شرایط عادی، عاری از گازها و بخارات آتش زا می باشد .
ولی در حالت غیر عادی به دلیل از كارافتادگی و خرابی تجهیزات، گازها به فضای كار وارد می گردد و منطقه خطر ساز می شود و همچنین فضاهای مجاور Division1 را Division2 می گویند.
.

استاندارد اروپایی IEC
استاندارد IEC فقط شامل محیط هایی است كه در آنها گازها و بخارات قابل اشتعال وجود دارد و Class1 استاندارد NEC را شامل می شود و در صنایع شیمیایی و هیدروكربنی كاربرد دارد.
.

بهترین نمونه های الکتروموتور ضد انفجار چیست ؟

الکتروموتور های ضد انفجار دارای پارامتر های مختلفی بر حسب نوع کارکرد و شرایط کاری می باشند که از این دیدگاه موارد متعددی قابل ذکر هستند.

امروزه برند های مطرح دنیا انواع محصولات خود را بر حسب سلیقه و نیاز مشتری ارایه می دهند .

از جمله مشهور ترین برند ها :

الکتروموتور siemens
الکتروموتور siemens
الکتروموتور ضد انفجار weg
الکتروموتور ضد انفجار weg
الکتروموتور ضد انفجار لروی
الکتروموتور ضد انفجار لروی
الکتروموتور ضد انفجار ATB SEVER
الکتروموتور ضد انفجار ATB SEVER
الکتروموتور ضد انفجار COEL
الکتروموتور ضد انفجار COEL

.
در این استاندارد محیط ها بر حسب میزان گازهای قابل اشتعال به سه Zone  تقسیم بندی می شوند كه بدین شرح اند :
0 Zone :

محیط هایی كه گاز و هوای قابل اشتعال در آن وجود دارد و برای مدت طولانی وجود خواهد داشت (بیش از 1000 ساعت در سال).
این محیط در استاندارد آمریكایی Division1 محسوب می شود. لازم به ذكر است كه معمولا در 0 Zone هیچ الكتروموتور ضدانفجار یا تجهیزات برقی نصب نمی گردد.
1 Zone :

محیط هایی كه در آن مخلوط گازو هوا به میزان قابل اشتعال در شرایط عادی بهره برداری به طور متناوب وجود ندارد( بین 10 تا 1000 ساعت در سال).
این محیط ها نیز در Division1 قرار می گیرند.
2 Zone :

محیط هایی كه در شرایط معمولی بهره برداری، مخلوط گاز و هوا به میزان قابل اشتعال وجود ندارد .
یا درصورت وجود برای مدت كوتاهی تداوم خواهد داشت(بین 1 تا 10 ساعت در سال). این محیط ها در Division2 قرار می گیرند.

.
روش کدبندی الکتروموتور ضد انفجار  بر اساس استاندارد آمریکایی 505 NEC:
در این روش ابتدا Class ، فضا(Zone )، سپس عامت ضدانفجار Ex ، بعد از آن نوع حفاظت سیستم آورده می شود .
سپس تعیین گروه بندی دستگاه و درج زیرگروه گازی، سپس قید حداكثر درجه حرارت مجاز سیستم و در انتها ذكر شماره IP آورده می شود.
IP66 ExD IIC T6 Class I Zone1 نمونه ای از استاندارد آمریكایی می باشد.
.

روش کدبندی الکتروموتور ضد انفجار بر طبق استاندارد اروپایی IEC :
ابتدا ذكر علامت ضدانفجار Ex ، نوشتن نوع حفاظت موتور، سپس درج گروه بندی گازی دستگاه( I,II ) است .
سپس تقسیم بندی آن، قید حداكثر درجه حرارت مجاز سیستم و در انتها ذكر شماره IP آورده می شود.
IP55 Exd IIC T4 نمونه ای از استاندارد اروپایی می باشد.
لازم به ذكر است، در هر دو روش، پس از نوشتن كد ها یا قبل از آن مشخصات كامل الكتروموتور روی پاک قید می گردد.
از قبیل: قدرت، ولتاژ، آمپر، مدل، سازنده، سال ساخت و …

.
به صورت كلی مطابق استاندارد IIM اروپا، كد الكتروموتور های ضدانفجار از 4 بخش زیر تشكیل می گردد :

کلمه ثابت EEx
یكی از حروف d,p,e,n كه نشان دهنده نوع حفاظت موتور است.
گروه كاس موتور IC , IIC
حداكثر درجه حرارت سطح موتور

عبارت EEx مشخص كننده الكتروموتور های قابل استفاده در مناطق خطرناک انفجاری می باشد.
این علامت نشان دهنده ضدانفجار بودن الكتروموتور است.
.
حروف نشان دهنده نوع حفاظت موتور، بلافاصله بعد از EEx نوشته می شود كه شرح آن در ذیل آمده است:

EExd.a :
در این موتورهای ضدانفجار اگر جرقه یا احتراقی صورت گیرد، به هیچ وجه به خارج الكتروموتور انتشار نمی یابد و باعث احتراق در محیط نمی گردد.
این موتورها دارای پوشش و پوسته ضخیمی بوده و وزن آنها بیشتر از مدل های ضدانفجار مشابه دیگر است.
محدوده كاری این موتورها در Zone1 و محیط های انفجاری خطرناک می باشد.

EExde.b :
نشان دهنده این است كه عاوه بر الكتروموتور، ترمینال آن نیز ضدانفجار است و از امنیت بالاتری برخوردار است.

EExp.c :
در این الكتروموتورهای ضدانفجار، محیط داخلی الكتروموتور توسط هوا یا یک گاز بی اثر تحت فشار قرار می گیرند.
بدین وسیله اتمسفر داخل موتور از اتمسفر خارجی جدا شده و احتمال بروز انفجار در محیط بیرونی كاهش یافته و یا از آن جلوگیری می شود .
این موتورها را می توان در حوزه كاری 1 مورد استفاده قرار داد.

EExn.d :
به این موتورها ضدجرقه نیز می گویند و در ساخت آنها تمهیداتی لحاظ شده كه در هنگام كار در شرایط عادی و غیر عادی هیچگونه جرقه زده نشود .
درجه انفجاری EExn پایین تر از EExd بوده و در حوزه 2 محیط های انفجاری كاربرد دارد و در حوزه 1 استفاده نمی گردد.

EExe.e :
مشابه موتورهای EExn بوده كه تمهیدات سختگیرانه تری جهت بهبود در شرایط كاری آنها انجام گرفته است .
این موتورها نیز در حوزه كاربرد دارند ولی در شرایط خاص در حوزه 1 نیز استفاده می شوند.
.

بهترین برند های الکتروموتور های ضد انفجار چیست ؟

الکتروموتور های ضد انفجار WEG
الکتروموتور های ضد انفجار WEG
الکتروموتور های ضد انفجار زیمنس
الکتروموتور های ضد انفجار زیمنس
الکتروموتور های ضد انفجار VEM
الکتروموتور های ضد انفجار VEM
الکتروموتور های ضد انفجار لروی سومر
الکتروموتور های ضد انفجار لروی سومر

به صورت كلی الكتروموتورهای ضدانفجار به لحاظ امنیت به ترتیب عبارتند از :

EEx de>EEx d>EEx p>EEx e>EEx n اگر دستگاه شامل تركیبی از انواع حفاظت باشد، بجای استفاده از یک حرف بعد از عبارت EEx از چند حرف استفاده می شود كه نشان دهنده حفاظت های مختلف الكتروموتور می باشد.

.

اطلاعات بیشتر ...