سر فواره آبنما از تجهیزاتی است که با قرار گرفتن در انتهای مسیر لوله کشی، نحوه خروج آب را تعیین می کند. سر فواره ها کاربرد وسیعی در طراحی آبنما دارند و قادرند با تغییر زاویه خود و فشار آب، فواره هایی در اشکال و ارتفاع متفاوت ایجاد کنند. برخی از سرفواره ها با محدود […]

تماس مستقیم
بستن
مقایسه