برای فعال شدن قالب لایسنس را ثبت نمایید

  • باید از پیشخوان » نمایش » فهرست ها ، لینک های خود را قرار دهید
سر فواره آبنما

سر فواره آبنما از تجهیزاتی است که با قرار گرفتن در انتهای مسیر لوله کشی، نحوه خروج آب را تعیین می کند. سر فواره ها کاربرد وسیعی در طراحی آبنما دارند و قادرند با تغییر زاویه خود و فشار آب، فواره هایی در اشکال و ارتفاع متفاوت ایجاد کنند. برخی از سرفواره ها با محدود […]

10 اردیبهشت 1399
بیشتر